AkademiNY Yazılı Çeviri Hizmetleri

2017 yılının Temmuz ayında dil bilmek ile çeviri yapabilmek arasındaki farkın bilincinde olarak Çeviri Merkezimizi kurduk. Hedefimiz, en kısa sürede en iyi çeviriyi yapmak değil, müşterilerimize olabildiğince en kısa sürede en doğru ve en yetkin çeviriyi teslim edebilmek oldu her zaman. Yazılı çeviri hizmetimize de yıllardır aynı anlayışla devam etmekteyiz.

Her bir metin türünün ayrı uzmanlık gerektirdiği bilincinden yola çıkarak zaman içinde iyice kuvvetlendirdiğimiz çevirmen ağımız sayesinde doğru metni doğru çevirmene atamak ve hatasız sonuçlar almak bizim için zincirin en önemli halkasını oluşturmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına öncelikle metnin türünü doğru belirlemek, ilgili çevirmenin uygunluk durumuna ve metnin uzunluğu ile içeriğine göre kendilerine bir son tarih vermek ve bu tarihe uymak Çeviri Merkezimiz için son derece önem taşımaktadır.

Bu çerçevede çevirilerimizi online, yeminli çevirmen onaylı ve noter onaylı olmak üzere üç farklı şekilde teslim edebilmekteyiz. Çeviri teslimimiz öncesinde ise ikinci, hatta kimi zaman üçüncü bir çevirmen aracılığıyla çevirinin farklı birkaç gözün denetiminden geçmesini sağlayarak, müşterilerimize ilgili metnin en nitelikli çevirisini sunmaktayız.

2017 yılının Temmuz ayında dil bilmek ile çeviri yapabilmek arasındaki farkın bilincinde olarak Çeviri Merkezimizi kurduk. Hedefimiz, en kısa sürede en iyi çeviriyi yapmak değil, müşterilerimize olabildiğince en kısa sürede en doğru ve en yetkin çeviriyi teslim edebilmek oldu her zaman. Yazılı çeviri hizmetimize de yıllardır aynı anlayışla devam etmekteyiz.

Her bir metin türü ayrı uzmanlık gerektirmektedir ve zaman içinde iyice kuvvetlendirdiğimiz çevirmen ağımız sayesinde doğru metni doğru çevirmene atamak ve hatasız sonuçlar almak bizim için zincirin en önemli halkasını oluşturmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi karşılamak adına izlediğimiz yol şu şekilde olmaktadır:

 • Metnin müşteriden teslim alınır.
 • Metin türü belirlenir.
 • Metnin uzunluğuna ve içeriğine göre müşteriye son teslim tarihi ve ücret hakkında bilgi verilir.
 • Metin, türüne göre ilgili uzman çevirmene gönderilir.
 • Çeviri metni çevirmenden teslim alınır ve bir ya da iki düzeltmenin onayından geçtikten sonra teslimata hazır hâle getirilir.
 • Çeviri metni son teslim tarihinden önce ya da en geç son teslim tarihinde müşteriye teslim edilir.

Online, yeminli çevirmen onaylı ve noter onaylı olmak üzere üç farklı şekilde verdiğimiz yazılı çeviri hizmetimizi yalnızca Ankara’da değil, ülke içinde ve yurt dışında da gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda sıklıkla aşağıdaki alanlarda çeviri yapmaktayız:

 • Resmî belge çevirisi: Pasaport, kimlik, sürücü belgesi, diploma, not dökümü, öğrenci belgesi, evlilik beyanı, sigorta dökümü, sağlık raporu, her türlü dilekçe, vekâletname, taahhütname, muvafakatname, vb.
 • Hukuki metin çevirisi
 • Ticari metin çevirisi
 • Teknik metin çevirisi
 • Akademik metin çevirisi
 • Edebi metin çevirisi
 • Süreli yayın çevirisi
 • Web sitesi çevirisi
 • Alt yazı çevirisi

Bunların yanı sıra Çeviri Merkezimizden alınabilecek diğer hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Her türlü görsel ya da işitsel yayından çeviri yazı (transkripsiyon/deşifraj)
 • Alt yazı çevirisinin ardından gömme işlemi
 • El yazısıyla yazılmış ve zor okunan eski mektup ya da belgelerin çözümlenmesi ve Word’e aktarılması
 • Her alanda düzeltmenlik işlemi

En çok ihtiyaç duyulan İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Azerice, İspanyolca, İtalyanca ve Arapçanın haricinde otuzu geçkin dilde hizmet vermekte ve yıllar içinde edindiğimiz deneyimi gelecekteki meslektaşlarımıza da aktarabilmek adına üniversitelerin mütercim-tercümanlık bölümünde okuyan öğrencilerine zorunlu ya da isteğe bağlı staj yapma olanağı da tanımaktayız. Kendilerine disiplinli, sorun çözme odaklı, dil becerilerini geliştirici, sosyal, teori ile pratiğin harmanlandığı yoğun ve öğretici bir staj programı sunmakta ve kendilerini daha öğrenciyken iş yaşamının her türlü yönüne hazırlamaktayız.

Staj başvurularını Europass formatında İngilizce ya da Türkçe hazırlanmış fotoğraflı öz geçmiş ile info@akademiny.com ya da ceviri@akademiny.com adreslerinden tarafımıza ulaştırmak mümkündür.