Sınavlara Hazırlık

Sınavlar yaşamımızın hiçbir evresinde peşimizi bırakmıyor. Özellikle son 20 yıldır bu durumu ülkemizde daha da fazla gözlemleyebiliyoruz. Söz konusu bir de yabancı dil sınavı olduğunda kaygı, korku, stres, başarısızlığı baştan kabullenme, deneyim etmediğini imkânsız görmeye başlama düzeyi iyice artıyor. Butik Dil Okulumuzdaki yetkin Akademik Kadromuz sayesinde bütün bu olumsuz duygu durumlarından arınmak ve bu süreci en verimli şekilde geçirmek mümkün. Nasıl mı?

Genellikle bir yabancı dil sınavına girileceği zaman doğrudan ilgili sınavın içeriğine yönelik bir çalışma planı çıkarmak kadar yanlış bir başlangıç yoktur. Birçok kişinin türü ne olursa olsun sınavlarda başarısız olmasının en önemli etkeni budur. Akademik ve pedagojik yaklaşımları harmanlayarak hizmet verdiğimiz Butik Dil Okulumuzda öncelikle öğrencilerimizi Düzey Belirleme Sınavına almaktayız. Buradaki asıl amacımız elbette hangi düzeyde olunduğunu belirlemektir; fakat bunun yanı sıra hangi düzeyde ne gibi temel bilgi ve kullanım eksikliklerinin olduğunun saptanması da bizim için bir o kadar önem taşımaktadır. İnanmakta ve uygulamakta olduğumuz başlıca eğitim yaklaşımı şu şekildedir: İlk önce dilbilgisi ve sözcük dağarcığı konusundaki sorunları gidermek, sonrasında istenilen sınava hazırlık sürecini başlatmak.

Butik Dil Okulumuzda hem ulusal hem de uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlanmak mümkündür. Peki bunlar hangileridir?

 • IELTS, TOEFL, TOEIC
 • DELF, DALF
 • TESTDAF
 • Üniversitelerin hazırlık atlama sınavları
 • Üniversiteye girişte yabancı dil sınavı
 • Kurum içi yabancı dil sınavları
 • Kurum mülakatları
 • Açıköğretim yabancı dil sınavları
 • YDS

Akademik Kadromuzu, belki de öğrencilerimizden bile önce doğru yönlendirmek bizim için olduğu kadar başarı için de son derece önemlidir. Butik Dil Okulumuzda bir yabancı dil öğretmeni, o dilde verilebilecek istisnasız tüm programlarda ders vermekle yükümlü değildir. Akademik Kadromuzdaki her bir öğretmenimizin özellikle uzmanlaştığı, kendini geliştirdiği, yetkin olduğu, sevdiği, üretebildiği, daha iyi aktarabildiği bir alanda ders vermesini her zaman destekleyen ve bundan sonrasında da her zaman bu yolu izleyecek bir kurum olma niteliği taşımaktayız.

Yabancı dil sınavına Butik Dil Okulumuzda bizimle hazırlanmak isteyen öğrencilerimiz ile izleyeceğimiz yol ne olacaktır?

 1. Akademik Koordinatörümüz ile öğrencimizin ihtiyaç analizinin yapılması: Hangi sınava ne amaçla ve ne zaman girileceğinin, en az kaç puan alınması ya da ne ölçüde başarı elde edilmesi gerektiğinin belirlenmesi
 2. Düzey Belirleme Sınavının uygulanması
 3. Düzey Belirleme Sınavının sonucuna göre öncelikle yabancı dildeki temel eksikliklerin giderilmesine ve/veya ilgili sınava girilecek düzeye erişilmesine yönelik bir ders programı ile ders planı çıkarılması ve uygulanması
 4. İlgili sınava yönelik bir ders programı ile ders planı çıkarılması ve uygulanması

Son olarak yabancı dil sınavına hazırlanma sürecinde bizimle çalışmayı seçecek öğrencilerimize birkaç önemli noktayı da hatırlatmak isteriz:

 • Öğrencimiz hangi dilde hangi sınava girmek istiyorsa mutlaka o alanda uzman bir öğretmenle çalışır.
 • Öğrencimizin hâlihazırdaki yabancı dil düzeyi göz önünde bulundurulduğunda, çalışmaya başlanılan tarih ile sınava girilecek tarih arasındaki süre akademik ve pedagojik açıdan yetersiz ise bu durum öğrencimize açıkça belirtilir.
 • Akademik Kadromuzun doğru ve yerinde yönlendirmelerinin yanı sıra, öğrencimizin art alan bilgisi, ders çalışma disiplini, ödev yapma alışkanlığı, ilgisi, merakı, motivasyonu, o dili sevmesi, derslere düzenli devam etmesi, vb. tüm noktaların da sınav sonucunu ciddi şekilde etkileyeceğini asla unutmamak gerekir.
 • Dileyen öğrencimiz, yabancı dildeki temel eksiklikleri giderme aşamasında başka, ilgili sınava hazırlık sürecinde başka bir öğretmenimizle çalışma özgürlüğüne sahiptir.
 • Düzey Belirleme Sınavı sonucu ve öğrencimizin hedefi doğrultusunda hazırlanacak ders programı (haftada kaç gün ve kaç saat ders yapılacağı, kaç gün arayla ders yapılacağı), yalnızca Akademik Koordinatörümüzün öğrencimize bir önerisi niteliğinde olacaktır. Öğrencimiz, en nihayetinde kendine en uygun programı seçmekte serbesttir. Bir şartla: Bu seçim akademik ve pedagojik çerçevede kendisini hedefinden uzaklaştırmayacaksa.

Butik Dil Okulumuz bünyesinde hizmet veren Özel Ders Merkezimizin başarı oranı yukarıda belirtilenler ışığında son derece yüksektir. Mesleğinde yetkin Akademik Koordinatörümüz ve özenle oluşturulmuş Akademik Kadromuz sayesinde geçmişteki tüm öğrencilerimizi yabancı dil sınavlarındaki amaçlarına ulaştırdığımız, hatta kendilerini, hedeflediklerinden daha üst bir noktaya taşıdığımız gibi gelecekteki tüm öğrencilerimize aynı olanakları sunmak hiç şüphesiz her zaman birincil gurur kaynağımız olacaktır.

Unutmayınız! Biz öğrencilerimizi sınavlara hazırlarken onları bildikleri yabancı dilde köreltmek ve onlara ezber bilgiler vermek yerine, eski ve yeni bilgilerini harmanlayarak öncelikle dilde yetkinleşmelerini sağlamakta ve sonrasında da bu anlayış doğrultusunda başaramayacakları sınav olmayacağını kanıtlamaktayız.

0312 212 9128

info@akademiny.com