Global dünyanın en temel gerekliliklerinden biri olan kültürler arası iletişimi sağlamak ve profesyonel iş yaşamında uluslararası nitelikli iş yapabilmek açısından; kaliteli eğitimin önemi her geçen gün artmaktadır. Yenidünya düzeninin eğitim ihtiyacını karşılamak için farklı ülkelerde, farklı eğitim kurumları ciddi çalışmalar yürütmekte ve bunun neticesinde ülkeler arasında büyük bir öğrenci sirkülasyonu oluşmaktadır. Türkiye’deki iş olanaklarını ya da yaşam koşullarını aldığı eğitimle, daha yüksek bir standarda taşımak isteyen pek çok öğrenci bu akışa dâhil olarak,  eğitimini yurt dışında sürdürmeyi hedeflemektedir.

akademiNY 2015 yılında kurulan ve her sene hedefleri doğrultusunda büyüyen genç ve enerjik bir şirkettir. 2015 yılında Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı olarak kurulan şirketimiz, 2016 yılında akademiNY Yabancı Dil Kurslarını kurarak eğitim sektörüne adım atmıştır. 2017 senesinde ise akademiNY Çeviri Merkezini bünyesine katarak büyümesine devam etmiş ve 3 farklı sektörde en üst kalitede hizmet sunmaya başlamıştır.

akademiNY; Amerika Birleşik Devletleri’ nin farklı eyaletlerinde yer alan üniversitelerin eğitim olanakları konusundaki 15 yıllık yurtdışı tecrübesini, Türkiye’ye taşımak amacıyla kurulan bir yurt dışı eğitim danışmanlık firmasıdır ve Ankara merkezli olarak hizmet vermektedir.

akademiNY; Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Almanya, Avusturya, Kanada ve İngiltere ve dünyanın farklı bölgelerinde bulunan farklı eğitim kurumları ile iletişim kurarak, bu kurumların eğitim koşullarını, bütçesini, bulundukları ülke ve şehirdeki yaşam olanaklarının nasıl olabileceği gibi konularda yurt dışı eğitimi düşünenlere danışmanlık hizmeti vermekte ve bu doğrultuda öğrencinin seçeceği ülkede eğitim almasını sağlamaktadır.

Her ülkenin eğitim anlayışı, istenilen bölümün yer aldığı fakülte şartları, ülkedeki çalışma koşulları, legal izinler vb. farklı olabilmektedir. akademiNY ailesi olarak akademik tercihlerin yanı sıra danışanlarına seçecekleri ülke ve yaşam koşulları konusunda yol göstererek, öğrencilerin beklentileri ve sahip oldukları maddi olanaklar doğrultusunda dengeli bir seçim yapmalarını sağlamayı hedeflemekte ve bu doğrultuda doğruluğu ve dürüstlüğü kendimize en büyük yol gösterici ilke olarak kabul etmekteyiz.